Sztum - informacje


18.182
mieszkańców Sztumia
8.946
mężczyzn
9.236
kobiet

2.793
w wieku przedprodukcyjnym

11.593
w wieku produkcyjnym

3.796
w wieku poprodukcyjnym
dane za 2020 rok

48
zawarto małżeństw

125
urodzeń

197
zgonów

-72
przyrost naturalny
miasto Sztum
dochody

89.318.952
wydatki

86.486.272
struktura wydatków Sztumia

1.095.577
1,267%
Rolnictwo i łowiectwo

4.701.464
5,436%
Transport i łączność

7.420.843
8,580%
Administracja publiczna

39.069
0,045%
Turystyka

2.874.663
3,324%
Gospodarka mieszkaniowa

942.005
1,089%
Działalność usługowa

131.654
0,152%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

812.976
0,940%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

21.513.034
24,875%
Oświata i wychowanie

446.724
0,517%
Ochrona zdrowia

5.214.608
6,029%
Pomoc społeczna

364.619
0,422%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

855.957
0,990%
Edukacyjna opieka wychowawcza

8.277.289
9,571%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1.804.863
2,087%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1.163.962
1,346%
Kultura fizyczna i sport

28.826.970
33,331%
Rodzina
opracowane na podstawie danych z Głównego Urzędu Statystycznego, ostatnia aktualizacja: 2022-09-26 11:35
REKLAMA
pogoda Sztum
12.9°C
wschód słońca: 06:36
zachód słońca: 18:33
Koronawirus
pomorskie
REKLAMA

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez w Sztumiu

kiedy
2022-10-23 18:00
miejsce
Sztumskie Centrum Kultury, Sztum,...
wstęp biletowany